UNIT PENTADBIRAN DAN REKOD PELAJAR

Fungsi utama Unit Pentadbiran dan Rekod Pelajar adalah:

 1. Pentadbiran Am HEA
 • Urusan rekod dan fail bahagian
 • Urusan surat menyurat bahagian
 • Tuntutan pelbagai pensyarah dan staf bahagian
 • Keperluan dan penempatan pensyarah
 • Inventori dan perlupusan bahagian
 • Tabung Amanah Pembangunan Akademik
 1. Pengurusan Rekod Pelajar dan Pendaftaran
 • Pendaftaran pelajar baru
 • Fail peribadi pelajar
 • Pendaftaran kursus
 • Cuti khas
 • Menarik diri
 • Tangguh pengajian
 • Pengecualian kredit
 • Rayuan meneruskan pengajian
 • Surat pengesahan pelajar
 • Permohonan mini transkrip
 • Laporan ketidakhadiran kuliah
 1. Pengurusan pembelajaran dan pengajaran
 • Jadual waktu kuliah
 • Alat bantuan mengajar
 • Pemantauan bilik kuliah
 • SUFO
 • PROPENS

UNIT PEPERIKSAAN

Fungsi utama Unit Peperiksaan adalah:

 1. Menguruskan Hal Ehwal Peperiksaan
 • Peperiksaan akhir/peperiksaan khas
 • Keperluan peperiksaan
 • Rayuan Semak Semula
 1. Percetakan
 • Percetakan ujian/kuiz pensyarah