Bahagian Infostruktur UiTM Kampus Rembau diketuai oleh seorang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan, dibantu oleh dua orang Juruteknik Komputer (Kontrak).

VISI - Merealisasikan visi UiTM melalui penyediaan perkhidmatan ICT yang menyeluruh dan berkualiti.

MISI -Mempertingkatkan pengurusan infrastruktur & infostruktur UiTM dengan teknologi ICT terkini agar mencapai kecemerlangan Universiti.

PERKHIDMATAN BAHAGIAN INFOSTRUKTUR UITM REMBAU

 1. Unit Pengurusan Sistem Aplikasi
  1. Pembangunan & Penyelidikan Sistem Aplikasi Kampus.
  2. Penyelenggaraan & Operasi Sistem
  3. Perubahan atau penambahbaikan sistem
  4. Sokongan Operasi Sistem dan Aplikasi Utama Universiti
  5. Sokongan instalasi dan konfigurasi perisian universiti.
 2. Unit Operasi ICT
  1. Pengurusan Komputer Sewaan dan geran perkakasan ICT
  2. Sokongan teknikal peralatan ICT di makmal komputer dan smart classroom.
  3. Pengurusan perolehan keperluan perkakasan ICT
  4. Pengurusan inventori, peminjaman dan pelupusan perkakasan ICT
  5. Pengurusan penyelenggaraan dan baik pulih perkakasan ICT
  6. Sokongan perkhidmatan emel universiti
  7. Sokongan teknikal laman web.
 • Unit Infrastruktur ICT
  1. Penambahan dan perubahan sistem rangkaian.
  2. Operasi dan penyelenggaraan sistem rangkaian (berwayar dan tanpa wayar)
  3. Operasi dan penyelenggaraan bilik server dan perkakasannya.
  4. Sokongan operasi dan penyelenggaraan sistem rangkaian.
  5. Membuat inventori perkakasan rangkaian
  6. Sokongan operasi anti-virus universiti
 1. Unit Pentadbiran ICT
  1. Menguruskan proses fail dan surat keluar masuk
  2. Menguruskan proses kerja lebih masa
  3. Menguruskan inventori pejabat dan peralatan ICT
  4. Menyelia rekod cuti dan lebih masa staf unit.
  5. Menguruskan proses pembelian peralatan ICT
  6. Menguruskan pembayaran peralatan ICT sewaan
  7. Menyediakan perancangan bajet ICT kampus
  8. Menyediakan bajet perjawatan unit

 

WAKTU PERKHIDMATAN:

Isnin – Khamis : 8.00 a.m. – 5.00 p.m.

Rehat : 1.00 – 2.00 p.m.

Jumaat : 8.00 a.m. – 5.00 p.m.

Rehat: 12.15 – 2.145 p.m.