No. Pautan Keterangan
1. E-Mail Staff E-Mail Rasmi UiTM
2. E Aduan ICT Aduan ICT
3. E-Aduan Fasiliti Aduan Fasiliti
4. I-Staff Portal Informasi Dan Komuniti Staf UiTM
5. E- Fine Portal Sistem Pengurusan Kewangan UiTM
6. E-Perolehan Perolehan Atas Talian
7. Access 1 UiTM UiTM Single Sign On
8. FYI For Your Information
9. I-Learn V3 Sistem I- Learn V3
10. I CRESS Integrated Course Registration & Scheduling System
11. BSU Sistem Tempahan Universiti
12. VMS Sistem Pemantauan Vendor UiTM
13. Venue Reservation System Sistem Tempahan Ruang UiTM
14. Sistem UNITS Sistem Pengurusan Komputer Geran
15. Sistem HR2U Sistem Pengurusan Sumber Manusia
16. Counselling2u Sistem Maklumat Kerjaya Dan Kaunseling UiTM